Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge


Dlaczego tak jest? Dlaczego nie przyznawana jest automatycznie racja temu, kto ma rację? Czy żyjemy w państwie niepraworządnym?

Nie, nie żyjemy w państwie niepraworządnym, na szczęście żyjemy w państwie praworządnym, w którym obowiązuje prawo i sprawiedliwość!

Jednak konieczna jest znajomość prawa, by sprawiedliwie je przeforsować. A czasem, jak doświadczony gracz w szachy, zastosować mądrą taktykę, by odnieść sukces.

Niezbędne do tego są dokładne znajomości postępowania sądowego oraz dowodowego.

Tutaj można przeczytać praktyczny przykład z dziedziny prawa drogowego.

Zrobimy wszystko, by Państwo nie tylko mieli rację, lecz by tą racje prawomocnie Państwu przyznano, czy to